• All påmelding til kurs, workshop eller enkelttimer er økonomisk bindende.

    Når det gjelder workshop har vi ikke mulighet til å refundere avgiften ved sykdom eller legeerklæring. Refusjon må i tilfelle gjøres via ditt forsikringsselskap.

  • Avbestilling senere enn 3 uker før kursoppstart vil bli belastet full kursavgift, med mindre legeerklæring fremvises.
    Kursavgiften vil da bli refundert. 
  • Manglende oppmøte vil bli belastet full kursavgift.
  • Ved sykdom eller skade ila av kurset vil ikke kursavgiften bli refundert. Det kan imidlertid være mulighet for å ta igjen timene neste kurssesong,  ved å vise til legeerklæring, dersom ledig kapasitet.

 Påmelding til drop in skjer via vipps til 94888305. Merk timen du melder deg på. Penger blir ikke refundert ved manglende oppmøte/sykdom.