Jeg begynte med ashtanga yoga i 2011, og har siden praktisert og studert på daglig basis. Jeg har prøvd mange ulike yogaformer, men ashtanga yoga er min hovedpraksis, det er der jeg kjenner kontinuerlig utvikling både fysisk, psykisk og spirituelt.

Hvorfor jeg praktiserer?  Det gjør livet mitt enklere og mer meningsfylt. Jeg føler at jeg blir en bedre mamma og et bedre menneske. Jeg opplever nedturer lettere. Jeg opplever en form for glede, som er tilgjengelig inni meg uansett hvor jeg går. Det gjør at jeg alltid returnerer til matten og at jeg forsøker å integrere yogiske prinsipper i alle områder i livet.

Min første utdannelse ble tatt i regi av Elixia Nordic Education (2012) med Hanne Kjersem Vestre og Pernille Bønkan som lærere. I 2013-2014 gjennomførte jeg 200 timers “Yoga Teacher training Certificate” på Puro yoga i Oslo, med Alexander Medin som hovedlærer. Jeg har jobbet som yogalærer siden 2012 og undervist en rekke forskjellige steder, blant annet Elixia, ulike yogastudio, Wang videregående skole, høyskolen i Østfold, Østfold Polefitness etc. I desember 2015 ble jeg ferdig med jussutdanningen ved Universitetet i Oslo.

I januar 2018 sluttet jeg i jobben som jurist, og begynte å undervise yoga på fulltid. Når man underviser er det viktig å være i en utvikling selv, det krever både energi og tid, med økt undervisning ble det vanskelig for meg å kombinere. Samtidig angrer jeg ikke en dag på juss studiet, det formet meg som menneske og har gjort meg både sterkere og tryggere. Men formidling av yogaundervisning ble mer og mer viktig for meg.

Yoga handler om å ta ansvar for egen helse. Yoga er terapi. Yoga er å finne mening i en kaotisk hverdag. Yoga er å oppleve kjærlighet til seg selv, og til det som er høyere (større) enn seg selv. Yoga er å forstå meningen med hvorfor livet er som det er, og hvordan man kan få det bedre. Yoga gir en friskere og trent kropp. Yoga gir bevegelighet, og masse styrke. Yoga gir glød i huden og entusiasme i øynene.

Mennesker kommer til meg å forteller at de tenker de ikke er myke eller sterke nok til å begynne med yoga. Det er en ren misforståelse at man må ha et fysiskt utgangspunkt. Det stilles ingen krav, fordi yoga handler ikke så mye om tøying av muskulatur, men dreier seg om behandling av hele kroppen. Vi arbeider like mye med indre organer (autonome nervesystemet) som med tanker, følelser, kroppens bindevev og ytre muskulatur. Kroppen blir kontinuerlig sterkere av å praktisere jevnlig. En sterk og frisk kropp takler psykiske utfordringer langt bedre.

I 2017 gjennomførte jeg Hiyoga sitt Prenatal and Postnatal Yoga Teacher training course. På mange måter er det å være forelder den aller viktigste yogapraksisen som finnes. Yoga handler om å føle seg tilknyttet til det som finnes av mennesker, dyr og natur. Yoga handler om å forstå at både du og jeg kommer fra samme sted, og at vi alle befinner oss på den samme reisen, bare på ulike steder.

 

Mor Teresa sier noe veldig fint, som jeg er så enig i :

» if we have no peace,

it is because we forgotten

that we belong to each other»  – Mor Teresa.

 

Jeg får spørsmål om forholdet mellom yoga og religion. Yoga er ikke religion, selv om både hinduismen og yoga stammer fra Indisk jord. Yoga mener ikke at det er noen eneste eller riktig vei til frelse, og utelukker aldri noen fra å delta. Yoga er en metode for å utvide bevisstheten, få bedre helse og knytte kontakt med det innerste i deg. Yogaøvelser kan derfor utøves av alle, uavhengig religiøs oppfatning eller tilhørighet.

Yoga hviler imidlertid på en fantastisk filosofi, som er like aktuell for oss i dag som for 5000 år siden. Pattabhi Jois, grunnleggeren av Ashtanga yoga sa alltid «yoga er 99 % praksis og 1 % teori.

Men denne ene prosenten er viktig, dersom vi ønsker å få maksimalt utbytte av den innsatsen vi legger på matten. For meg er yogafilosofien hjertet av yogaen, og i min undervisning er det prioritert å formidle at yoga kan være en livsstil, en måte å finne mening med tilværelsen, og gode verktøy til å håndtere livets opp og nedturer.

Noen kommer på yogatime fordi de ønsker en sterkere og bevegelig kropp, mens andre fordi de ønsker et roligere sinn. Andre har fått yoga anbefalt for ryggproblemer, og enkelte fordi de har lest at yoga er bra for utbrenthet eller angst. Vi har alle ulike grunner som gjør at vi ønsker å begynne med yoga, og ingen årsak er bedre enn den andre. Det spiller ingen rolle hvorfor, det viktigste er at du begynner!

Dersom du tenker at yoga ikke er noe for deg, fordi du ikke opplever deg selv som myk eller sterk, håper jeg du nå har ombestemt deg. Uavhengig av din alder, og nåværende helse, tror jeg dypt på menneskets iboende potensial til å få bedre helse ved å integrere yoga i egen hverdag.

Pattabhi Jois sa; “Anyone can practice. Young man can practice. Old man can practice. Very old man can practice. Man who is sick, he can practice. Man who doesn’t have strength can practice. Except lazy people; lazy people can’t practice Ashtanga yoga.”

Sri K. Pattabhi Jois.